TAGI: pomiary emisji zanieczyszczeń, ochrona powietrza, badanie powietrza, pozwolenie na emisję do powietrza

Eko-Synergia - pomiary emisji zanieczyszczeń

Eko-Synergia Pomiary Emisji Zanieczyszczeń

Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę, w tym realizację wszelkich koniecznych badań i pomiarów środowiskowych, takich jak pomiary emisji zanieczyszczeń, pomiary hałasu, badania jakości gleb, wody oraz ścieków. Oferujemy niezależne ekspertyzy pomiarowe w celu określania zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym pomiary emisji zanieczyszczeń.

Wszystkie pomiary prowadzone są przy użyciu niezależnej, zainstalowanej na czas pomiarów aparatury, pod nadzorem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, według obowiązujących w danym zakresie polskich i europejskich norm.

Pomiary realizowane są zgodnie z wymaganiami formalnymi i metodami referencyjnymi określonymi w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniami, w szczególności:

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2008 Nr 206 poz. 1291).

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobu ich prezentacji (Dz.U.2008 Nr 215, poz. 1366).

Zakres usług

 • Badania powietrza - pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • Badania emisji hałasu
 • Badania jakości gleb
 • Badania wody i ścieków

Ważne!

Przy współpracy z najlepszymi polskimi laboratoriami oferujemy Państwu akredytowane pomiary i ekspertyzy w korzystnych cenach.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Eko-Synergia

Ochrona powietrza - pomiary emisji

Pomiary emisji

Biuro usług środowiskowych Eko-Synergia w odpowiedzi na potrzeby swoich Klientów rozszerzyło zakres oferowanych usług o pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza. Współpracujemy jedynie z akredytowanymi, rzetelnymi polskimi laboratoriami o ugruntowanej pozycji i wysokiej reputacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy zaoferować naszym Klientom dopasowane rozwiązania w korzystnych cenach.

Wspólnie z wiodącymi ekspertami oraz inżynierami najlepszych laboratoriów w kraju wykonujemy dokumentację, opinie, ekspertyzy oraz niezbędne pomiary i badania, które pozwalają naszym klientom postępować zgodnie z prawem oraz osiągać przewagę konkurencyjną.


Ochrona powietrza
 • Pomiary odbiorowe i równoległe pomiary sprawdzające dla systemów monitoringu emisji z procesów spalania paliw.
 • Pomiary odbiorowe i równoległe pomiary sprawdzające dla systemów monitoringu emisji ze spalania i współspalania odpadów (np. dioksyny, furany,metale, LZO, TOC ).
 • Okresowe pomiary emisji do powietrza zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.
 • Okresowe pomiary emisji do powietrza lotnych związków organicznych LZO.
 • Pomiary emisji do powietrza gazów ze składowisk odpadów.
 • Pomiary emisji gazów i pyłu z ciągów komunikacyjnych (drogi, autostrady).
 • Wyznaczanie sprawności urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń do powietrza.
 • Oceny i raporty oddziaływania na środowisko.
 • Sporządzanie wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza.
 • Projektowanie króćców pomiarowych i stanowisk pomiarowych.
 • Doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

W celu uzyskania szczegółowej oferty, zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

Eko-Synergia - Ochrona Środowiska

Eko-Synergia Ochrona Środowiska

Eko-Synergia jest wykonawcą kompleksowych i wysokiej jakości usług z zakresu ochrony środowiska. Problematyka we wszystkich jej aspektach stała się, szczególnie od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, kluczowym zagadnieniem dla przedsiębiorców, instytucji oraz jednostek samorządowych.

Wraz ze zmieniającymi się przepisami prawnymi, wdrażającymi wymogi unijne z zakresu ekologii, przedsiębiorstwa oraz samorządy zmuszone są wielokrotnie do podejmowania działań zmierzających do poprawy i ochrony środowiska naturalnego.

Jesteśmy firmą, która w tej dziedzinie wspiera swoich Klientów i pomaga rozwiązać ich problemy związane z tym obszarem. Wspólnie z wiodącymi ekspertami oraz inżynierami najlepszych laboratoriów w kraju wykonujemy dokumentację, opinie, ekspertyzy oraz niezbędne pomiary i badania, które pozwalają naszym klientom postępować zgodnie z prawem oraz osiągać przewagę konkurencyjną.

Pomiary emisji zanieczyszczeń

Pomiary emisji

Współpracujemy z najlepszymi, certyfikowanymi polskimi laboratoriami, dzięki czemu możemy Państwu zaoferować sprawdzone rozwiązania w bardzo korzystnych cenach. Oferujemy niezależne ekspertyzy pomiarowe realizowane w celu określania zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym pomiary emisji. 

Decyzje administracyjne

Decyzje, pozwolenia

Ten rodzaj usług dotyczy wykonania opracowań i dokumentacji niezbędnej do uzyskania przewidzianych prawem decyzji, pozwoleń, zezwoleń umożliwiających w kontrolowany i zgodny z prawem sposób na korzystanie ze środowiska w działalności inwestycyjnej, gospodarczej czy usługowej.

Eko-Synergia - Outsourcing środowiskowy

Outsourcing środowiskowy

Jeden z obszarów stosowania rozwiązań outsourcingowych to ochrona środowiska. Prawo ochrony środowiska jest ciągle aktualizowane, co nakłada na przedsiębiorstwa niewygodny i czasochłonny obowiązek śledzenia tych zmian. Dodatkowo do spełnienia pewnych wymagań potrzebne jest choćby specjalistyczne oprogramowanie. Skomplikowane prawo stawia przedsiębiorców w sytuacji, w której nie do końca wiedzą, co jest ich obowiązkiem, a co nie. Jesteśmy w stanie przejąć wszystkie obowiązki i zadania w zakresie ochrony środowiska. Współpraca z nami, na zasadzie outsourcingu, to dla Państwa oszczędność czasu, pieniędzy oraz dostęp do fachowej wiedzy popartej dużym doświadczeniem. Ponosimy wszelką odpowiedzialność za prowadzone dokumentacje oraz reprezentujemy Państwa firmę podczas zewnętrznych kontroli z zakresu ochrony środowiska.

Przeglądy środowiskowe

Konsultacje i przeglądy

Ten zakres usług kierujemy przede wszystkim do firm, które same realizują obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska, ale mają zapytania i niejasności w ich wdrażaniu. Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych. Dokonujemy przeglądu najważniejszych dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa, regulujących obszar ochrony środowiska pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i racjonalności. Identyfikujemy niezgodności i obszary ryzyka oraz wskazujemy zgodne z prawem, ale zarazem praktyczne możliwości zmiany procedur postępowania.

Więcej informacji na temat usług oferowanych przez Eko-Synergia znajdą Państwo na stronie www.eko-synergia.com.pl. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

TAGI: Ochrona środowiska pomorskie, Outsourcing środowiskowy, Pomiary emisji zanieczyszczeń,

Kontakt

Działamy głównie na terenie woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodnio-pomorskiego, ale współpracujemy z partnerami w całym kraju.

Kontakt:

Logo Eko-Synergia

Adres i dane identyfikacyjne:

Eko-Synergia
80-386 Gdańsk, ul. Lęborska 3B
NIP 774-256-69-82
REGON 221906643
Maps